Humanistisk Samfund har vedtaget en skolepolitik, der beskriver hvordan faget kristendomskundskab kan ændres til et fag, der har religionsvidenskabeligt, idéhistorisk og fagfilosofisk grundlag.

I Humanistisk Samfund er vi betænkelige ved de mål, der er sat for, hvordan religion bliver undervist i Folkeskolen. I henhold til de nye forenklede Fælles Mål for faget kristendomskundskab, samt i Folkeskoleloven kommer Humanistisk Samfund med følgende kritikpunkter:

  • Kristendommens særstatus i faget. Iflg. Folkeskoleloven har den evangelisk-lutherske kristendom særstatus i faget. Humanistisk Samfund finder, at denne særstatus er favoriserende og derved ekskluderende, da elever med andre religioner og livssyn risikerer at blive sat uden for det underforståede fællesskab. Desuden muliggør dette, at elever kan bedes fritaget for undervisningen, hvilket Humanistisk Samfund ikke mener gavner den almene oplysning.
  • Fagets navn (kristendomskundskab). I og med, at Humanistisk Samfund finder kristendommens særstatus problematisk, ønsker foreningen, at fagets navn tilpasses en moderne, globaliseret verden.
  • Først fra 7. klasse er det obligatorisk at undervise i andre religioner og livssyn. Humanistisk Samfund mener, at også yngre elever skal lære, at der findes andre livssyn end det kristne.
  • Religionskritik og religionsvidenskabelige metoder er fraværende i fagbeskrivelsen. Humanistisk Samfund ønsker, at elever i den danske folkeskole udvikler kritisk sans. Endvidere undrer Humanistisk Samfund sig over, at elever i den danske folkeskole skal have kendskab til samfundsfaglige metoder, men ikke religionsvidenskabelige. Kristendomskundskab fremstår derved som et teologisk fag i Folkeskolen.

Humanistisk Samfunds visioner for faget

Med afsæt i kritikken af det nuværende fag foreslår Humanistisk Samfund følgende, overordnede mål:

  • At oplysning om religiøse og sekulære livssyn allerede fra indskolingen indgår som en obligatorisk del af den almene uddannelse i Folkeskolen. Dette vil understøtte Folkeskolens overordnede formål om at skolen skal udvikle arbejdsmetoder, som udvikler elevernes erkendelse.
  • At Folkeskolen gennem oplysning og åbensindet samtale forbereder eleverne til selvstændigt at overveje deres eget livssyn, hvad enten det er sekulært eller religiøst funderet. Dette vil understøtte Folkeskolens overordnede formål om at skabe rammer for, at eleverne får baggrund for at tage stilling og handle.
  • At elever sikres, at de lærer om og forstår betydningen af deres egne og andres rettigheder (Menneskerettighedserklæringen og Børnekonventionen). Dette vil understøtte Folkeskolens overordnede formål om, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed og ligeværd.

Midler

Ovenstående, overordnede mål mener vi kan opnås ved:

  • at folkeskolens kristendomskundskabsfag ændres til et fag med religionsvidenskabeligt, idéhistorisk og fagfilosofisk grundlag.
  • at faget bliver undersøgende, objektivt og kritisk.
  • at undervisningen er inkluderende og mangfoldig, så alle elever oplever sig som ligeværdige.

Hent artiklen som PDF-fil her

Humanistisk Samfunds skolepolitik er offentliggjort juli 2015