Tilmelding til humanistisk konfirmation 2021 er lukket. Information om tilmelding til humanistisk konfirmation i 2022 vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og via mail til vores medlemmer ultimo april 2021.

Vi prøver altid at følge med efterspørgslen, men da der hvert år er flere og flere, der gerne vil humanistisk konfirmeres, så har vi fortsat brug for flere frivillige. Hvis du er interesseret i at blive frivillig, så kan du læse nærmere her.

Nedenfor kan du klikke videre og læse om de forskellige konfirmationshold og finde specifikke informationer og tilmelding. Hvis holdene afholder infomøder, kan du også læse om dette på deres undersider.

Et hold består typisk af 20 konfirmander. Holdtyperne er Weekend*, Weekend og Aften. ”Weekend*” er hytteture med overnatning. ”Weekend” er dagsundervisning i weekender. ”Aften” er aftenundervisning på hverdage.

Mødetider for de forskellige hold er ikke nødvendigvis på plads endnu, men de vil blive kommunikeret til de tilmeldte, så snart de ligger fast.

Kursuslederne forbereder deres forløb i efteråret og sender et informationsbrev ud i løbet af januar 2021. Husk at tjekke dit spamfilter, da vores mails nogle gange ender dér. Hvis du ikke har hørt noget ved udgangen af januar, så kontakt sekretariatet på kontakt@humanistisksamfund.dk eller din kursusleder (mail-adresser til kursusledere kan ses på holdenes sider).

Adresser for undervisning og ceremoni for de forskellige hold vil kunne ses på holdenes individuelle sider.

Find holdenes sider, ved at trykke på holdet i nedenstående tabel.

Oversigt over hold og datoer

By Holdnavn Holdtype Undervisningsdatoer Ceremoni
København AWeekend* 27/3, 28/3, 17/428/8 kl. 9.30-10.30
København B Weekend* 27/3, 28/3, 17/428/8 kl. 9.30-10.30
København C Weekend* 6/3-7/3 & 9/4-11/4 11/9 kl. 14.00-15.30
København D Weekend* 6/3-7/3 & 9/4-11/4 11/9 kl. 14.00-15.30
København E Weekend* 13/3-14/3 & 16/4-18/4 11/9 kl. 10.00-11.30
København F Weekend* 13/3-14/3 & 16/4-18/4 11/9 kl. 10.00-11.30
København G Weekend* 20/3-21/3 & 23/4-25/4 28/8 kl. 12.00-13.00
København H Weekend* 20/3-21/3 & 23/4-25/4 28/8 kl. 15.15-16.15
København X Aften – Onsdag 3/3, 9/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, + lørdag 24/4 (fra 10-14) 4/9 kl. 10.00-11.30
København Y Aften – Onsdag 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, + lørdag 24/4 (fra 10-14) 4/9 kl. 10.00-11.30
København Z Aften – Torsdag 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4 + lørdag 24/4 (fra kl. 10-14) 4/9 kl. 14.00-15.30
København Æ Aften – Torsdag 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4 + lørdag 24/4 (fra kl. 10-14) 4/9 kl. 14.00-15.30
RoskildeRos Weekend 29/5-30/5 & 19/6-20/628/8 kl. 10.00-11.15
RoskildeKilde Weekend 29/5-30/5 & 19/6-20/628/8 kl. 13.00-14.15
Ringsted Alpha Weekend* 15/5-16/5 & 12/6-13/6 4/9 kl. 10.00-11.30
Ringsted Omega Weekend* 15/5-16/5 & 12/6-13/64/9 kl. 10.00-11.30
Fyn1 Weekend* 13/8-15/8  & 10/9-12/9 26/9 kl. 10.00-11.30
Aarhus1Aften – Mandag 1/3, 8/3, 7/6, 14/6, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8 (fra kl. 17-20)11/9 kl. 9.30-10.30
Aarhus2 Weekend 28/2 (13-16), 10/4-11/4 & 21/8-22/8 11/9 kl. 12.00-13.00
Aarhus 3 Weekend28/2 (13-16), 10/4-11/4 & 21/8-22/811/9 kl. 14.30-15.30
Aalborg Aa1 Weekend* 12/6-13/6 & 13/8-15/828/8 kl. 10.00-11.30

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2020. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, såsom krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.