Humanistisk Samfund har fra og med vinteren 2018-2019 en fælles uddannelsesplatform for sine ceremoni- og samtalefrivillige. Denne platform består af en række kursusmoduler med en eventuelt afsluttende eksamination og certificering. Formålet med dette er at give alle frivillige den samme base, og at sikre kontinuitet og en vis effektivitet på tværs af de forskellige grupper og deres uddannelsesforløb. Kursusmodulerne vil blive annonceret her i overbliksform og på denne hjemmesides begivenhedskalender.

Den overordnede struktur i uddannelsesplatformen kan ses i denne model:

Forløb fra modul til modul

Deltagelse i grundmodulet kræver intet andet end medlemskab af foreningen, interessen, og viljen til selv at betale for sin transport til og fra kursusstedet.

Deltagelse i næste modul (Ceremoni, Undervisning) kræver at man har deltaget i grundmodulet. Humanistisk Samfund dækker transporten til dette og følgende moduler, i tråd med de gældende refusionsregler, der kan findes under Aktivinfo her på siden.

Uddannelsen til ceremonileder eller celebrant afsluttes med en eksamen og efterfølgende certificering ved bestået resultat.

 

Der er planlagt følgende uddannelser i 2023:

Ceremonilederuddannelsen: Datoerne er meldt ud til deltagere på uddannelsen.

Celebrantuddannelsen: Datoerne er meldt ud til deltagere på uddannelsen.

 

Grundmodul: Datoen er endnu ikke fastsat. Grundmodulet afvikles årligt i september.

Ceremonimodul: Datoen er endnu ikke fastsat. Ceremonimodulet afvikles årligt i november.

Afvisning og medlemskab

Afvisning af kandidater

  • De uddannelses-ansvarlige i Humanistisk Samfund forbeholder sig retten til at afvise ansøgere til uddannelsen, hvis det vurderes at ansøgeren ikke kan repræsentere og udøve foreningens arbejde på tilfredsstillende vis. Den afviste vil modtage en kort skriftlig begrundelse af afslaget.

Medlemskab i foreningen

  • Uddannelsens formål er at klæde frivillige på til at varetage foreningens ceremonier eller tage del i foreningens politiske såvel som internationale arbejde. Derfor er medlemskab i foreningen et krav for deltagelse i alle kursusmoduler.
  • Uddannelsen tilbydes til alle medlemmer af foreningen og er gratis. Er du endnu ikke medlem af foreningen kan du læse mere om indmelding her.

 

Kvittering for deltagelse

Umiddelbart efter et afholdt kursusmodul modtager deltagerne på mail en kvittering for deltagelse. Efter færdig og bestået uddannelse modtages en certificering.

Spørgsmål til uddannelserne: Camilla Hyld – ch@hs.dk