Humanistisk konfirmation er et ikke-religiøst alternativ til unge, som ønsker at markere overgangsfasen fra barndom til ungdom med et kursus i livssyn og etik på et humanistisk grundlag. Kurset afsluttes med en højtidelig ceremoni.

Målsætningen for kurset er at styrke de unges evne til selvstændig tænkning og etisk handling ved at fremme:

  • indsigt i egne oplevelser, handlinger og adfærd
  • evne til refleksion og til at stille kritiske spørgsmål
  • bevidsthed om livssyn
  • evne til omtanke, respekt, tolerance og til at tage ansvar

Kursus og ceremoni 

Inden konfirmationsceremonien gennemgår de unge enten et kursus over to weekender, eller et aftenundervisningsforløb. Gennem en blanding af samtaler, samvær og gruppearbejde diskuteres værdier og normer. De arbejder konkret med emnerne: Etik, Identitet og tolerance, Livssyn og humanisme, menneskerettigheder og kritisk tænkning. Dertil vælger nogle hold at inkludere undervisning i emner som seksualitet eller frivillighed. Konfirmanderne forbereder også et indslag til den afsluttende ceremoni – et indslag som de selv fremfører ved ceremonien. Kurset er tilrettelagt sådan, at de unge er aktive og bruger meget tid på at debattere med hinanden. Der er ikke tale om lange foredrag og tests, men om samarbejde og diskussion. I maj afholdes en smuk og højtidelig ceremoni, hvor de unge og deres familier deltager. Hver konfirmand må som regel invitere 8 til 10 personer med til ceremonien, men det afhænger af lokaliteten og antallet af konfirmander, og vi finder hvert år en ny taler uden for vores forening, der holder festtalen for de unge. Festdagen kan så efterfølgende markeres med en fest i hjemmet.

Om ordet konfirmation

Vi bruger ordet konfirmation, fordi det er praktisk og let at forstå og dermed let at kommunikere. At konfirmere betyder både at bekræfte og at bestyrke. I en dansk sammenhæng er ordet knyttet til et ungdomskursus og en ceremoni, der giver rettigheder, muligheder og forpligtelser. Vi bruger ordet i den direkte betydning: ”med styrke”, da vi ønsker at styrke de unge til at handle etisk, selvstændigt og tænke kritisk. De unge skal derimod ikke bekræfte og “bekende” sig til humanismen, men blot inspireres og motiveres til at reflektere over deres og andres livssyn, værdier og handlinger. I denne artikel fra Fyens Stiftstidende kan man læse mere

Pris og pladser

Hvert forløb består af et forberedelsesforløb gennem foråret og en festlig ceremoni, der afholdes i maj. Tilmeldingen til 2024 åbner den 2. maj 2023 for medlemmer, og for ikke-medlemmer åbner tilmeldingen den 16. maj.

Prisen varierer alt efter, hvilket hold du tilmelder dig. Aften- og weekendhold uden overnatning koster 4500, mens weekendmix og weekend med overnatning koster 5500 kroner.
Er du ikke medlem af Humanistisk Samfund tillægges et gebyr på 500 kroner.

 

Såfremt der ikke er plads på dit foretrukne hold, kan du skrive dig på en venteliste her. Hvis der ikke er plads på dit foretrukne hold, kan du med fordel tilmelde dig et andet hold og skrive dig på venteliste til det hold, som du helst vil gå på.

Overflyttes du fra et hold til et andet, skal du være opmærksom på, at prisen for holdene kan variere. Du kan derfor opleve at skulle efterbetale eller få penge retur – alt efter hvilket hold du overflyttes til og fra.

Vi stiller ikke et meget præcist krav til konfirmandernes alder, da der kan være mange forskellige årsager, der gør, at man er klar til at blive konfirmeret på et givet tidspunkt. Rammen for humanistisk konfirmation er dog 13 til 15 år, med 14 år som det mest almindelige. Hvis man gerne vil konfirmeres og ikke er mellem 13 og 15 år i konfirmationsperioden, så anbefaler vi, at man henvender sig til sin lokale konfirmationsgruppe og spørger denne til råds.

Tilmelding

Tilmeldingen til konfirmationsforløbene i 2024 åbner den 2. maj 2023 for medlemmer, og for ikke-medlemmer åbner tilmeldingen den 16. maj. Fra den 2. maj vil medlemmer af foreningen kunne tilmelde sig via viderestilling fra vores hjemmeside. Links til tilmelding fremgår under de enkelte hold.

Fælles indstilling og spilleregler på kursusweekenderne

Læs nærmere ved at klikke her. Du kan også læse et par af de mange positive tilbagemeldinger vi får her.

Film om kurset

Vi lavede i 2013 en film om weekend-kurset, hvor de unge selv forklarer hvorfor de har valgt en humanistisk konfirmation, og hvad de får ud af det. Se den her: