Vil du gerne hjælpe andre ikke-troende ved de store overgange i livet? Har du lyst til en ny og inspirerende fritidsbeskæftigelse? Så er funktionen som ceremonileder eller celebrant for Humanistisk Samfund måske noget for dig.

Celebranter varetager de festlige og lyse ceremonier, dvs. navngivning, konfirmation og bryllup, mens ceremoniledere forestår begravelser.

Humanistisk Samfund tilbyder et kursusforløb for hver af de forskellige typer ceremonier. De fleste celebranter og ceremonileder forestår kun en slags ceremonier, og det er derfor ikke nødvendigt at uddanne sig indenfor alle typer af ceremonier. Undervisningen sker gennem forskellige weekendkurser og efterfølgende ved praktisk deltagelse ved en ceremoni. Undervisningen afsluttes med en certificeringsprøve, der skal bestås. Du kan læse mere om uddannelsesforløbet her

For at blive ceremonileder eller celebrant skal du interessere dig for andre mennesker og evne at sætte ord på tanker og følelser ved disse helt særlige lejligheder, som vi højtideligholder med ceremonier. Du skal være ansvarlig, omhyggelig og moden.

For at deltage i uddannelsesforløbet som ceremonileder eller celebrant skal du være medlem af Humanistisk Samfund og kunne tilslutte dig foreningens humanistiske værdier.

Celebrant for bryllupper og navngivningsfester

Som celebrant for bryllupper og navngivningsfester bliver du uddannet i, hvordan man tilrettelægger en smuk ceremoni, skriver en tale til parret eller den nyfødte og hvordan man fremfører talen.

Ceremonileder for begravelser

Som ceremonileder for begravelser lærer du på tilsvarende vis at planlægge og afvikle en smuk og værdig ceremoni sammen med de sørgende efterladte.

Celebrant og underviser ved konfirmationer

Som celebrant eller underviser ved konfirmationer skal man udover at være med til at afholde selve ceremonien i maj måned også undervise de unge på weekendkurser, hvor de gennem undervisning, diskussioner, rollespil m.m. blandt andet lærer om moralske dilemmaer, etik, menneskerettigheder, rusmidler og sex.

Når man har forestået en ceremoni som ceremonileder eller celebrant får man et beskedent honorar, det er altså ikke et arbejde, man kan leve af. Man skal ikke blive ceremonileder eller celebrant for pengene skyld, men fordi man gerne vil være støtte og hjælpe andre mennesker og give dem mulighed for at højtideligholde livets overgange på en ikke-religiøs måde.

Hvis du er interesseret, så kontakt sekretariatsmedarbejder Camilla Hyld på ch@hs.dk.

“Hver eneste bryllupsceremoni, jeg har været med til at tilrettelægge, har været helt særlig. Jeg oplever, at det virkelig betyder meget for både parret og gæsterne, at det er en personlig ceremoni. Det er stort at få lov til at være med til at sætte de højtidelige rammer på en så vigtig dag, og det er en ære at videreformidle parrets tanker og følelser om livet og kærligheden i en humanistisk tale.”
Lone Ree Milkær, celebrant i navne- og bryllupsgruppen

“Når man forlader et hjem efter samtalen med familien til en afdød – og senere efter ceremonien, når de pårørende og andre kommer og takker én, føler jeg mig stolt. Jeg har som ceremonileder hjulpet nogle mennesker i en uoverskuelig og svær tid, og jeg kan altså noget, andre har brug for. Dejligt!”
Jørgen Oldenburg, ceremonileder ved begravelser

“Det lyder måske underligt, men for mig er det livsbekræftende at bruge noget af min fritid på at begrave folk. I mine øjne er det givende at skabe rammerne omkring en værdig begravelse, der ikke klinger falsk, men som derimod repræsenterer de værdier, jeg selv finder vigtige.”

Nina Faartoft, ceremonileder ved begravelser


“At være celebrant betyder bl.a. at møde mennesker, lære dem at kende og opleve den særlige kontakt, der opstår, når man taler med andre om de vigtigste ting i deres liv. Ved en bryllups-ceremoni eller en navnefest møder man levende mennesker midt i en vigtig fase af deres liv. Det er ikke teoretiske diskussioner om humanistiske værdier men betydningen af disse i den daglige tilværelse for to mennesker, der bliver talt om.”
Hanne Larsson, celebrant i navne- og bryllupsgruppen

“Som underviser oplever jeg, at konfirmanderne får styrket deres evne til selvstændig og kritisk tænkning gennem de diskussioner og øvelser, kursusweekenderne byder på. Omtanke, respekt og tolerance er ikke kun fine ord i undervisningsrummet men udfordres og lever i praksis de dage, vi er sammen. Og så griner vi en hel del, ser film, synger og spiser masser af kage.”
Hannah Christiansen, underviser i konfirmationsgruppen Midtjylland

“Jeg glæder mig hvert år over det store privilegium, det er at få lov til at opleve de unge konfirmander helt tæt på og ikke mindst at facilitere den vigtige proces, de går igennem fra forberedelses-weekenderne til den højtidelige ceremoni i maj.”
Henrik Lodberg Olsen, tidligere underviser i konfirmationsgruppen Hovedstadsområdet