Ceremoniledere

Ceremonilederne er uddannede til at forestå humanistiske begravelser. De har gennemgået en intern uddannelse hos Humanistisk Samfund og certificeres for to år ad gangen. Ceremonilederne deltager i løbende undervisning og erfaringsudveksling i begravelsesgruppen, og der er lige nu (2017) uddannet 10 ceremoniledere.

Alle ceremonilederne arbejder frivilligt og må ikke have bedemandsvirksomhed ved siden af, for at undgå interessekonflikter.

Ceremonilederne får dækket deres transportudgifter og får et mindre honorar for hver begravelse de forestår. Den enkelte ceremonileder har en sparringspartner og backup ved enhver begravelse, der også læser talen igennem og sikrer dens kvalitet.

Erik Bartram
Erik BartramKoordinator - Telefon: 8662 9602 eller 3069 6369
Lone Verner Nielsen
Lone Verner Nielsen
Liselotte Saxkjær Hausgaard
Liselotte Saxkjær Hausgaard
Jørgen Oldenburg
Jørgen Oldenburg
Gitte Lildholdt
Gitte Lildholdt
Jacob Finnbjørn Møllemose
Jacob Finnbjørn Møllemose
Ole Morten Nygård
Ole Morten NygårdGruppeleder
Kelvin Nielsen
Kelvin Nielsen
Ole Wolf
Ole Wolf
Jochen Hell
Jochen Hell
Nina Faartoft
Nina Faartoft
Karin Liltorp
Karin Liltorp

 

Kunne du tænke dig at blive ceremonileder, så læs mere om uddannelsen til ceremonileder i 2017-18

Uddannelse for begravelsesceremoniledere 2017-18