Vil du være med til at sikre, at humanistisk konfirmation også kan rumme konfirmander med et særligt behov for tryghed og forudsigelighed? Og vil du være en central del af at give netop disse konfirmander uforglemmelig oplevelse? Så bliv en del af teamet bag vores nye SAFE-konfirmationsforløb!

Vi søger to honoraransatte undervisere på vores SAFE-konfirmationshold – én underviser til SAFE-holdet i Aarhus og én til SAFE-holdet i København. Som underviser bliver du en del af et konfirmationsteam bestående af en kursusansvarlig og fire undervisere, to undervisere i Aarhus og to undervisere i København. Sammen har I ansvaret for SAFE-konfirmationsforløb for op til 16 konfirmander, 8 i Aarhus og 8 i København, samt holdenes konfirmationsceremoni. Dette arbejde sker i samarbejde med den kursusansvarlige og med Humanistisk Samfunds sekretariat.

SAFE-holdene er et nyt tilbud i Humanistisk Samfund for unge, som har et behov for øget Struktur (S), Anerkendelse (A), Forudsigelighed (F) og Empati (E). Disse unge fungerer som udgangspunkt bedst i mindre sociale grupper og med korte læringsintervaller. Holdene har fem undervisningsgange, heraf tre gange med fysisk fremmøde og to gange med virtuel undervisning.

Hvad skal du lave?

Som underviser på SAFE-holdet skal du:

  • Planlægge og gennemføre fysisk og virtuel undervisning for konfirmanderne i emnerne: Humanisme og livssyn, kritisk tænkning, menneskerettigheder, etik samt identitet og tolerance.
  • Afvikle praktiske opgaver i forbindelse med aftenundervisningen
  • Støtte konfirmanderne og skabe et trygt rum for dem
  • Deltage i planlægning og koordinering af en konfirmationsceremoni

Du får:

  • Humanistisk Samfunds interne uddannelse, som sikrer at du er klædt på til opgaven
  • Mulighed for at prøve kræfter med pædagogik, undervisning og virtuelle læringsrum
  • Et stærkt socialt fællesskab, hvor der både er plads til sjov og sparring
  • Et skattepligtigt B-Honorar på 10.000 kroner, der udbetales efter endt konfirmationsforløb

For at blive konfirmationsunderviser på SAFE-holdet skal du være 18 år eller over og Humanistisk Samfund skal kunne indhente en ren børneattest. Vi ser gerne, at du har erfaring med unge indenfor SAFE-holdenes målgruppe.
Derudover skal du kunne deltage i et fuldt konfirmationsforløb. Det vil sige, at du skal kunne arbejde både på undervisningsdatoerne og ceremonidatoen for et konfirmationshold. Du kan finde datoerne i ansøgningsformularen nedenfor.

Informationsmøde om holdtypen

Hvis du er interesseret i at høre mere om SAFE-holdene kan du deltage i vores online informationsmøde den 21. maj 2024 kl. 19.00-20.30 via dette link: Informationsmøde om SAFE-holdene (google.com)

Kontakt

Ansøgningsdeadline er den 26. maj kl. 23.59. Relevante ansøgere bliver indkaldt til en samtale, hvor du møder andre undervisere eller den kursusansvarlige på SAFE-holdene. Har du spørgsmål, så ring til sekretariatsmedarbejder Sine på telefon 81 11 84 35 eller via mail: ses@hs.dk.