Humanistisk grundlag

Humanistisk Samfund er en forening, der på et humanistisk værdigrundlag arbejder for, at mennesker frit skal kunne vælge et livssyn og et liv fri for religion og religiøs indblanding. Derfor tilbyder vi mulighed for at markere livets store overgange på en højtidelig måde på grundlag af et livssyn og en etik, der sætter mennesker i centrum.

Hvad gør vi?

  • Tilbyder ceremonier ved navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse.
  • Afholder debatmøder om etiske og filosofiske spørgsmål.
  • Arbejder for at staten ikke skal støtte bestemte religioner.

Hvem er vi?

Humanistisk Samfund blev stiftet i 2008. Det livssyn, Humanistisk Samfund bygger på, er en ikke-religiøs humanisme. Dette livssyn tager udgangspunkt i mennesket selv og fremhæver den enkeltes menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed.  Som medlem bliver man inviteret til diverse arrangementer og modtager månedligt et medlemsblad, hvor man bliver orienteret om, hvad der sker i foreningen. Desuden støtter man vores politiske arbejde samt vores arbejde med fortsat at kunne tilbyde humanistiske ceremonier. Se her for gode grunde til at blive medlem. Man bliver medlem ved at betale et kontingent på 375 kr. årligt (eller 110 kr. for 12 – 18 årige). Foreningen har lokalforeninger rundt omkring i landet.

Facebook

Du kan komme til foreningens Facebook side her