Ingen forsøg i storbyerne

Social- og Indenrigsministeriet Social- og Indenrigsministeriet har givet København og Aarhus afslag på deres ansøgning under frikommuneforsøget, om at få lov til at lade Borgerservice foretage civilregistreringer på linje med folkekirken. Begge kommuner har ansøgt om at Borgerservice fremover skal have lov at registrere blandt andet navngivning, bryllup og dødsfald på lige fod med folkekirken.…