En humanistisk begravelse består af forskellige elementer, der sammen skaber en højtidelig og værdig oplevelse. Begravelsen varer ofte cirka en halv time, men hvis der er mange sange, taler fra de pårørende og musikindslag, kan den vare op til tre kvarter. Ceremonien kan typisk se således ud:

  • Ceremonien indledes med musik (præludium)
  • Ceremonilederen byder velkommen og tænder et lys
  • Fællessang
  • Ceremonilederen holder begravelsestalen
  • Musikindslag eller fællessang
  • Et digt
  • Ceremonilederen afrunder højtideligheden og slukker lyset
  • Ceremonien afsluttes med musik (postludium).

Der kan også indgå flere elementer. Ved nogle begravelser ønsker en eller flere af de pårørende at sige nogle mindeord. Ceremonilederen tilbyder da at have en kopi af mindeordene og kan træde til, hvis det bliver for svært for den pårørende at gennemføre oplæsningen.

I nogle kapeller er det muligt at få udendørs klokkespil ved indgangen.

Ved en bisættelse, hvor den afdøde skal kremeres, kan ceremonien afsluttes ved, at de nærmeste bærer kisten ud til rustvognen, eller ved at kisten bliver stående, og følget i stedet forlader rummet – eventuelt efter at have gået forbi kisten.

Ved en kistebegravelse, en jordfæstelse, bæres kisten ud under postludiet. De pårørende og ceremonilederen har ved samtalen aftalt, hvad der skal ske ved graven. Det kan være, at følget synger en sang, at der spilles musik eller at ceremonilederen læser et digt.