1. Hvad koster en humanistisk begravelse?

  • 3.000 kr. for medlemmer af Humanistisk Samfund og deres nærtstående
  • 3.500 kr. for ikke-medlemmer
  • Priserne ens i hele landet og inkluderer transport og honorar til ceremonilederen.

2. Skal man være medlem af Humanistisk Samfund for at kunne blive humanistisk begravet?

Nej. Vi begraver alle, der ønsker en humanistisk begravelse, hvis det er i afdødes ånd og dermed foreneligt med afdødes livssyn. Hvis afdøde er under 15 år, er det forældrenes livssyn, der afgør valget.

3. Må vi spille heavy metal til begravelsen?

Ja. Ved valg af musik til en humanistiske begravelse kan alle genrer bruges, hvis de giver mening i forhold til at hylde det liv, som den afdøde person har levet.

4. Må vi holde begravelsesceremonien i vores have?

Ja. En udendørs ceremoni kan for nogle være en bedre og smukkere ramme end et kapel eller en sportsklub.

5. Kan jeg ligge på den lokale kirkegård, selvom jeg ikke er medlem af Folkekirken?

Ja. Folkekirken administrerer mange af de offentlige gravpladser i Danmark, men de er ikke kun for kristne. Alle der vil, kan blive begravet der.

Det er det lokale menighedsråd, der fastsætter prisen for gravning og for gravstederne, som derfor varierer fra sogn til sogn.

6. Kan de efterladte bestemme indholdet i en humanistisk begravelse?

Ja. Der er ingen faste krav til hvordan en humanistisk begravelse skal være. De efterladte vælger musik, digte og kan sagtens bidrage med egne taler og musik, og ceremonilederen vejleder og hjælper, hvis det er svært. Der bruges ikke religiøse tekster ved en humanistisk begravelse.

7. Hvordan adskiller en humanistisk begravelse fra den, som de fleste kender fra en kirke eller fra et kapel, hvor der medvirker en præst?

Ved en humanistisk begravelse er der ikke religiøse indslag og faste ritualer. Det centrale er det enkelte menneskes levede liv og relationer. Det belyses på forskellig vis, og det mest centrale element er talen om den afdøde, som ceremonilederen skriver efter samtale og rådføring med de pårørende.

Desuden er der plads til mange personlige indslag fra de pårørendes side, hvis de pårørende ønsker det.

8. Har Humanistisk Samfund egne lokaler til begravelser?

Nej. En begravelsesceremoni kan foregå både i kommunale kapeller, hospitalernes kapeller, sportsforeninger og beboerhuse, eller ceremonien kan foregå i afdødes eget hjem eller eventuelt udendørs. De efterladte vælger selv lokaliteten.

9. Må vi lade kisten stå åben ved en humanistisk begravelse?

Ja. Det kan være en god ide at lade kisten være åben, så den døde tydeligt kan ses af alle, der er med ved ceremonien. Det kan for nogen – både børn og voksne – opleves som mere virkeligt, at man kan se den døde, og dermed forebygge en forestilling om, at den kære bare er væk. For andre er det grænseoverskridende. Familien vælger selv.

10. Kan Humanistisk Samfund også påtage sig bedemandsopgaver?

Nej. Ceremonilederen mødes med de efterladte og aftaler forløbet af ceremonien. Ceremonilederen skriver en tale om den afdøde og vejleder med hensyn til musik og andre indslag. Alt andet ordner de efterladte selv eller får en bedemand til at stå for det.