Et humanistisk bryllup markerer indgåelse af ægteskab eller registreret partnerskab og er et tilbud til jer, der ønsker en personlig og ikke-religiøs højtidelighed. Sammen med en celebrant fra Humanistisk Samfund sammensætter I en ceremoni, afholdt et sted, hvor I har lyst til, den skal foregå.

Celebranten har erfaring med og uddannelse i at sammensætte humanistiske ceremonier og hjælper jer med at tilrettelægge ceremonien, så den bliver personlig og vedkommende. Der vil altid indgå en personlig tale skrevet til jer af celebranten på baggrund af en samtale, og der er plads til musik, digte eller andet, som passer til jeres livsværdier og grundtankerne i humanismen.

Kærlighed og respekt for hinanden

Når man har mødt den, man elsker, vil man gerne fortælle det til hele verden. Man vil vise, at man har valgt en helt speciel person, som betyder uendeligt meget for en selv. Det skal vises med en smuk, meningsfuld og højtidelig ceremoni, som man husker, og som gæsterne husker. En humanistisk ceremoni er en mulighed for at højtideligholde kærligheden på en moderne, ikke-religiøs måde.

Pris og Praktisk

En bryllupsceremoni koster kr. 4.400. Er der tale om kombineret bryllup og navnefest koster det kr. 6.600.
Prisen inkluderer ceremonien, celebrantens transport, et møde med celebranten ca. 3 måneder før ceremonien og en generalprøve et par dage før.

Det tager erfaringsmæssigt ca. tre måneder at forberede en bryllupsceremoni. Så det er vigtigt, at I henvender jer i god tid. Desuden skal mindst en af jer være medlem af Humanistisk Samfund. I kan bestille eller høre mere om humanistisk bryllupsceremoni ved at henvende jer til bryllupskoordinator Hanne Larsson på hl@hs.dk

Jura

En humanistisk bryllupsceremoni forudsætter, at parret forud har indgået juridisk gyldigt ægteskab. Det er kun kommuner og trossamfund, der kan få vielsesret i Danmark. Vores ceremoni er derfor ikke juridisk bindende, så I skal have indgået en juridisk bindende vielse før ceremonien, for eksempel samme formiddag på Rådhuset. I nogle, men ikke i alle kommuner er giftefogeden villig til at komme ud og foretage den borgerlige vielse i forbindelse med den humanistiske bryllupsceremoni, og en sådan kombineret vielse og ceremoni har vi med positivt resultat gennemført flere gange. Hvis man er interesseret i dette, skal man henvende sig til den kommune, hvor vielsen skal foregå, og spørge om det kan lade sig gøre.

Bryllupscelebranter

Celebranterne har gennemgået en uddannelse i at udføre bryllupsceremonier og har bestået en prøve, der bla. omfatter tilrettelæggelse af en ceremoni, udarbejdelse af en personlig tale og fremførelse af en tale overfor et certificeringsudvalg.

 

Du kan finde vores folder om humanistisk bryllup her.