Kursus og ceremoni

Humanistisk konfirmation er et tilbud til unge, som ønsker at markere overgangen fra barndom til ungdom med et kursus i livssyn og etik på et humanistisk grundlag. Kurset afsluttes med en højtidelig og festlig ceremoni. Gennem kurset ønsker vi at styrke de unges evne til selvstændig tænkning og etisk handlen.

Inden konfirmationsceremonien gennemgår de unge enten et kursus over to weekender eller et aftenundervisningsforløb. Gennem en blanding af samtaler, samvær og gruppearbejde diskuteres værdier og normer. De arbejder konkret med emnerne: Etik, Identitet og tolerance, Livssyn og humanisme, menneskerettigheder og kritisk tænkning samt et sjette emne, som fastsættes af underviserne. Det er ofte emner som seksualitet, klima og miljø eller frivillighed.
Kurset er tilrettelagt sådan, at de unge er aktive og bruger meget tid på at debattere med hinanden. Der er ikke tale om lange foredrag og tests, men om samarbejde og diskussion. På kurset forbereder konfirmanderne et indslag til den afsluttende ceremoni, som de i fællesskab fremfører ved ceremonien.
Selve ceremonien er smuk, højtidelig og har de unge og deres gæster som centrum. Under ceremonien er der musik, indslag fra konfirmanderne og en hovedtaler, som holder en festtale til de unge. Festdagen kan så efterfølgende markeres med en fest i hjemmet.

Om ordet konfirmation

Vi bruger ordet konfirmation, fordi det er praktisk og let at forstå og dermed let at kommunikere. At konfirmere betyder både at bekræfte og at bestyrke. I en dansk sammenhæng er ordet knyttet til et ungdomskursus og en ceremoni, der giver rettigheder, muligheder og forpligtelser. Vi bruger ordet i den direkte betydning: ”med styrke”, da vi ønsker at styrke de unge til at handle etisk, selvstændigt og tænke kritisk. De unge skal derimod ikke bekræfte og “bekende” sig til humanismen, men blot inspireres og motiveres til at reflektere over deres og andres livssyn, værdier og handlinger.

Forventninger til konfirmanderne

Vi ønsker, at alle kommende humanistiske konfirmander og de frivillige voksne, som deltager og underviser, får en god oplevelse.

Derfor har Humanistisk Samfund opstillet tre enkle regler, som danner rammer for samværet på alle konfirmationshold og under hele forløbet. Dertil fastsætter hvert konfirmationshold lokale regler for kursusforløbet, som varierer fra konfirmationshold til konfirmationshold, disse regler forventer vi ligeledes, at alle overholder.

Social adfærd og omgangstone: Humanistisk Samfund bygger på værdier som frihed under ansvar, gensidig respekt og dialog. Vi forventer, at man som deltager behandler de andre unge og de frivillige voksne ordentligt og respektfuldt, taler pænt og overholder de regler og retningslinjer, der opstilles for weekenden eller aftenerne.

Oplevelsen af at blive “rystet sammen” til et fællesskab og at danne nye venskaber hører med til vores konfirmationsforberedelse. Alle konfirmander skal derfor være indstillet på, at lære de andre konfirmander at kende.

Rusmidler mv.: Det er ikke tilladt at medbringe alkoholiske drikke, rusmidler eller våben, herunder lommeknive.

Hjemsendelse: Vi gør opmærksom på, at brud på reglerne kan medføre hjemsendelse, og at konfirmandens forældre i så fald vil blive kontaktet og bedt om at hente pågældende. I det særlige tilfælde, hvor konfirmanden har udvist voldelig eller anden grænseoverskridende adfærd, så kan pågældende også blive forment adgang til den afsluttende ceremoni.