Humanistisk Samfund har fra og med vinteren 2018-2019 en fælles uddannelsesplatform for sine ceremoni- og samtalefrivillige. Denne platform består af en række kursusmoduler eventuelt afsluttende med eksamination og certificering. Formålet med dette er at give alle frivillige den samme base, og at sikre kontinuitet og en vis effektivitet på tværs af de forskellige grupper og deres uddannelsesforløb. Kursusmodulerne vil blive annonceret her i overbliksform og på denne hjemmesides begivenhedskalender. Man kan finde præsentationer fra kurserne her.

Den overordnede struktur i uddannelsesplatformen kan ses i denne model:

Forløb fra modul til modul

Deltagelse i grundmodulet kræver intet andet end interessen, og viljen til selv at betale for sin transport til og fra kursusstedet.

Deltagelse i næste modul (Ceremoni, Undervisning) kræver at man har deltaget i grundmodulet, og at man er medlem af foreningen. Humanistisk Samfund dækker transporten til dette og følgende moduler, i tråd med de gældende refusionsregler, der kan findes under Aktivinfo her på siden.

Deltagelse i de specialiserede moduler, det vil sige HEO-uddannelsen til Humanistisk Samtalepartner, kræver foruden medlemskab af foreningen, at den interesserede skal udfylde et skriftligt ansøgningsskema, som så efterfølgende følges op med et uddybende interview af en af foreningens erfarne indenfor det givne frivilligområde.

Uddannelsen til ceremonileder, celebrant eller samtalepartner afsluttes med en eksamen og efterfølgende certificering ved bestået resultat.

 

Planlagte kursusmoduler – klik for tilmelding

2019:

14. september – Grundmodul i Aarhus

21. september – Grundmodul i København

6. Oktober – Ceremonimodul i Odense

27. oktober – Undervisningsmodul i Aarhus

10. november – Undervisningsmodul i København.

15. og 16. November – Celebrantmodul, tilmelding foregår på ceremonimodulet d. 6. oktober. Lokation besluttes derefter afhængigt af deltageres bopæl.

16. og 17. November – Uddannelse til Humanistisk Samtalepartner i Odense – Modul 1 (Bemærk at tilmelding foregår via indsendelse af dette skema senest lørdag d. 5. oktober kl. 24.00)

30. November og 1. December – Uddannelse til Humanistisk Samtalepartner i Odense – Modul 2 (Bemærk at tilmelding forudsætter deltagelse i Modul 1)

Afvisning og medlemskab

Afvisning af kandidater

  • De uddannelses-ansvarlige i Humanistisk Samfund forbeholder sig retten til at afvise ansøgere til uddannelsen, hvis det vurderes at ansøgeren ikke kan repræsentere og udøve foreningens arbejde på tilfredsstillende vis. Den afviste vil modtage en kort skriftlig begrundelse af afslaget.

Medlemskab i foreningen

  • Uddannelsens formål er at uddanne til at varetage foreningens ceremonier og samtaleaktivitet. Derfor er medlemskab i foreningen et krav for deltagelse i alle andre kursusmoduler end grundmodulet.

 

Kvittering for deltagelse

 

Umiddelbart efter et afholdt kursusmodul modtager deltagerne på mail en kvittering for deltagelse. Efter færdig og bestået uddannelse modtages en certificering.

Spørgsmål til uddannelsens indhold: Nina Faartoft –  nf[snabela]hs.dk

Spørgsmål til tid, sted og andre praktiske ting: Marie Carlsen Ravnmark – mcr@hs.dk