Humanistisk Samfund har fra og med vinteren 2018-2019 en fælles uddannelsesplatform for sine ceremoni- og samtalefrivillige. Denne platform består af en række kursusmoduler eventuelt afsluttende med eksamination og certificering. Formålet med dette er at give alle frivillige den samme base, og at sikre kontinuitet og en vis effektivitet på tværs af de forskellige grupper og deres uddannelsesforløb. Kursusmodulerne vil blive annonceret her i overbliksform og på denne hjemmesides begivenhedskalender. Man kan finde præsentationer fra kurserne her.

Den overordnede struktur i uddannelsesplatformen kan ses i denne model:

Forløb fra modul til modul

Deltagelse i grundmodulet kræver intet andet end interessen, og viljen til selv at betale for sin transport til og fra kursusstedet.

Deltagelse i næste modul (Ceremoni, Undervisning) kræver at man har deltaget i grundmodulet, og at man er medlem af foreningen. Humanistisk Samfund dækker transporten til dette og følgende moduler, i tråd med de gældende refusionsregler, der kan findes under Aktivinfo her på siden.

Deltagelse i de specialiserede moduler, det vil sige modul 3 og 4, og i HEO-uddannelsen, kræver foruden medlemskab af foreningen, at den interesserede skal sende en motiveret, skriftlig ansøgning, som så efterfølgende følges op med et uddybende interview af en af foreningens erfarne indenfor det givne frivilligområde.

Uddannelsen til ceremonileder, celebrant eller samtalepartner afsluttes med en eksamen og efterfølgende certificering ved bestået resultat.

 

Planlagte kursusmoduler

2019:

16. marts – Modul 3 for Ceremoniledere. Lokation: Odense.

20. april – Modul 4 for Ceremoniledere. Lokation: Odense.

7. september – Grundmodul i Aarhus og København

21. september – Grundmodul i Aalborg og København

6. oktober – Ceremonimodul i Odense

5. oktober – Undervisningsmodul i hhv. Aalborg og København

15. november – Ceremoniledermodul, lokation endnu ikke besluttet.

15. november – Celebrantmodul, lokation endnu ikke besluttet

Spørgsmål til uddannelsens indhold: Nina Faartoft –  nf[snabela]hs.dk

Spørgsmål til tid, sted og andre praktiske ting: Tue Bo-Chassé – tbc@hs.dk