Humanistisk Samfund har fra og med vinteren 2018-2019 en fælles uddannelsesplatform for sine ceremoni- og samtalefrivillige. Denne platform består af en række kursusmoduler eventuelt afsluttende med eksamination og certificering. Formålet med dette er at give alle frivillige den samme base, og at sikre kontinuitet og en vis effektivitet på tværs af de forskellige grupper og deres uddannelsesforløb. Kursusmodulerne vil blive annonceret her i overbliksform og på denne hjemmesides begivenhedskalender. Man kan finde præsentationer fra kurserne her.

Den overordnede struktur i uddannelsesplatformen kan ses i denne model:

Forløb fra modul til modul

Deltagelse i grundmodulet kræver intet andet end medlemskab af foreningen, interessen, og viljen til selv at betale for sin transport til og fra kursusstedet.

Deltagelse i næste modul (Ceremoni, Undervisning) kræver at man har deltaget i grundmodulet. Humanistisk Samfund dækker transporten til dette og følgende moduler, i tråd med de gældende refusionsregler, der kan findes under Aktivinfo her på siden.

Der er ikke på stående fod planlagt uddannelse af flere Humanistiske Samtalepartnere, men når vi igen udbyder disse, vil vi informere om det her.

Uddannelsen til ceremonileder, celebrant eller samtalepartner afsluttes med en eksamen og efterfølgende certificering ved bestået resultat.

 

Der er planlagt følgende uddannelser i 2021:

Grundkursus – Brønshøj, København. Onsdag d. 29/9 2020 kl. 17:30 – 20:30. Tilmelding her: https://1677.foreninglet.dk/memberportal/teamenrollment/index/56015

Ceremonimodul – Østerbro, København. Søndag d. 14/11 kl. 10:00 – 18:00. Tilmelding her: https://1677.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/71817

Afvisning og medlemskab

Afvisning af kandidater

  • De uddannelses-ansvarlige i Humanistisk Samfund forbeholder sig retten til at afvise ansøgere til uddannelsen, hvis det vurderes at ansøgeren ikke kan repræsentere og udøve foreningens arbejde på tilfredsstillende vis. Den afviste vil modtage en kort skriftlig begrundelse af afslaget.

Medlemskab i foreningen

  • Uddannelsens formål er at uddanne til at varetage foreningens ceremonier og samtaleaktivitet. Derfor er medlemskab i foreningen et krav for deltagelse i alle andre kursusmoduler end grundmodulet.

 

Kvittering for deltagelse

 

Umiddelbart efter et afholdt kursusmodul modtager deltagerne på mail en kvittering for deltagelse. Efter færdig og bestået uddannelse modtages en certificering.

Spørgsmål til uddannelserne: Camilla Hyld – ch@hs.dk