Humanistisk Samfund har fra og med vinteren 2018-2019 en fælles uddannelsesplatform for sine ceremoni- og samtalefrivillige. Denne platform består af en række kursusmoduler eventuelt afsluttende med eksamination og certificering. Formålet med dette er at give alle frivillige den samme base, og at sikre kontinuitet og en vis effektivitet på tværs af de forskellige grupper og deres uddannelsesforløb. Kursusmodulerne vil blive annonceret her i overbliksform og på denne hjemmesides begivenhedskalender. Man kan finde præsentationer fra kurserne her.

Den overordnede struktur i uddannelsesplatformen kan ses i denne model:

Forløb fra modul til modul

Deltagelse i grundmodulet kræver intet andet end interessen, og viljen til selv at betale for sin transport til og fra kursusstedet.

Deltagelse i næste modul (Ceremoni, Undervisning) kræver at man har deltaget i grundmodulet, og at man er medlem af foreningen. Humanistisk Samfund dækker transporten til dette og følgende moduler, i tråd med de gældende refusionsregler, der kan findes under Aktivinfo her på siden.

Deltagelse i de specialiserede moduler, det vil sige modul 3 og 4, og i HEO-uddannelsen, kræver foruden medlemskab af foreningen, at den interesserede skal sende en motiveret, skriftlig ansøgning, som så efterfølgende følges op med et uddybende interview af en af foreningens erfarne indenfor det givne frivilligområde.

Uddannelsen til ceremonileder, celebrant eller samtalepartner afsluttes med en eksamen og efterfølgende certificering ved bestået resultat.

 

Planlagte kursusmoduler – klik for tilmelding

2019:

7. september – Grundmodul i Aarhus og København

21. september – Grundmodul i Aalborg og København6.

6. Oktober – Ceremonimodul i Odense

27. oktober – Undervisningsmodul i Aarhus

10. november – Undervisningsmodul i København.

November – Ceremoniledermodul, lokation endnu ikke besluttet.

November – Celebrantmodul, lokation endnu ikke besluttet

Afvisning og medlemskab

Afvisning af kandidater

  • Gruppen af kursusansvarlige der har afviklet et kursusmodul i HS kan, hvis der i gruppen er enighed om dette, vurdere at en kursusdeltager ikke er egnet til at deltage i videre kursus i HS. I så fald skal den afviste modtage en kort skriftlig begrundelse udformet af gruppen.

Gruppens overvejelser omkring en afvisning bør i sin kerne handle om hvorvidt det vurderes at kandidaten kan repræsentere og udøve foreningen og dens værdier på korrekt vis i forlængelse af den eksisterende praksis.

 

Medlemskab i foreningen

  • Uddannelsens formål er at uddanne til at varetage foreningens ceremonier og samtaleaktivitet. Derfor er medlemskab i foreningen et krav for deltagelse i alle andre kursusmoduler end grundmodulet.

 

Kvittering for deltagelse

 

Umiddelbart efter et afholdt kursusmodul modtager deltagerne på mail en kvittering for deltagelse. Efter færdig og bestået uddannelse modtages en certificering.

Spørgsmål til uddannelsens indhold: Nina Faartoft –  nf[snabela]hs.dk

Spørgsmål til tid, sted og andre praktiske ting: Tue Bo-Chassé – tbc@hs.dk