Ofte stillede spørgsmål

Hvad er humanisme?

Humanisme er et livssyn, der bygger på humanistiske værdier.

Humanisme tager udgangspunkt i mennesket selv og fremhæver den enkeltes menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed, værdighed og ansvar. Humanisme har som mål, at mennesker skal leve gode liv på egne præmisser og vise ansvar for hinanden og kommende generationer.

Humanismen er baseret på videnskabelige erkendelser og menneskelig fornuft. Humanismens etik og menneskesyn er baseret på fornuft og erfaring, rationel og kritisk tænkning, følelser, empati og medmenneskelighed.

Humanismen er vokset ud af den samme tradition for fritænkning som gav ophav til den moderne videnskab og har været en vigtig impuls til udviklingen af demokrati og menneskerettigheder. Humanismen er udogmatisk. Den har ingen eviggyldige skrifter eller sandheder og afviser livssyn og ideologier, som gør krav på at have en sådan kundskab eller opskrift på en perfekt verden. Den tager derfor afstand fra totalitære ideologier og religiøs fundamentalisme.

Læs mere om humanisme her

Kan religiøse kalde sig humanister?

Ja, men så er de ikke sekulære humanister. Humanistisk Samfund er en forening for sekulære humanister.

Humanismen er vokset ud af den samme tradition for fritænkning som gav ophav til den moderne videnskab og har været en vigtig impuls til udviklingen af demokrati og menneskerettigheder. Humanismen er udogmatisk. Den har ingen eviggyldige skrifter eller sandheder og afviser livssyn og ideologier, som gør krav på at have en sådan kundskab eller opskrift på en perfekt verden. Den tager derfor afstand fra totalitære ideologier og religiøs fundamentalisme.

Humanismen understreger værdien af respekt for andre menneskers valg af livssyn og nødvendigheden af tolerance for indholdet i deres livssyn. Humanister anser mangfoldighed som en berigelse og er derfor imod diskrimination på grund af etnisk oprindelse, race, national eller social status, køn, alder eller seksuel orientering. Humanister forsvarer livssynsfrihed, og ønsker samtidig respekt for, at nogen ønsker frihed fra andres livssyn og religion.

Af samme årsag kræver Humanistisk Samfund et sekulært samfund, hvor stat og kirke er adskilt.

Læs mere om humanisme her