Humanistisk konfirmation vokser og vokser! Over de sidste par år har tallet gået fra 11 unge der blev humanistisk konfirmerede i 2010, til 470 i 2020.

Frivillige er kernen i Humanistisk samfunds arbejde og hvis vi skal vokse mere, har vi brug for frivillige kræfter af forskellig slags og forskellige steder i landet.

Som frivillig på de humanistiske konfirmationsforløb kan du bidrage til løsningen af praktiske opgaver og til det positive samvær med de unge. Det betyder, at du dels kan hjælpe med madlavning, være med til sociale aktiviteter og sikre, at alle unge finder et trygt fællesskab. Vi kan også altid bruge hjælp til at afvikle vores konfirmationsceremonier. Her er du med til at løse mangeartede praktiske opgaver og på den måde sikre, at konfirmationsforløbet afsluttes på bedste vis.

Derudover kan du være med som ’frivillig-underviser’. Her hjælper du med at understøtte undervisningsforløbene og sikre at undervisningen forløber bedst muligt. Det kan du gøre ved at være med til at afholde undervisningen eller sikre, at hjælpe alle konfirmander med at komme til orde i øvelserne. Som udgangspunkt er der altid to undervisere og I underviser i to emner, ét på hver weekend. På den måde sikrer vi god faglig sparring i duoerne, og skaber de bedste forudsætninger for, at alle får en god, hyggelig oplevelse.

For at konfirmationsforløbene er fungerer bedst muligt, er det vigtigt, at der også er frivillige, som kan hjælpe med praktiske koordinerende opgaver. Det betyder at du som frivillig også kan være kursusansvarlig og stå for alt det rundt om selve konfirmationsforløbet.

Størstedelen af vores konfirmationsforløb vil fra 2022 blive understøttet af honoraransatte undervisere og kursusansvarlige. Det betyder, at du som frivillig kan føle dig tryg ved, at der altid er nogle at søge vejledning hos og en som i sidste ende sørger for at forløbene glider. Vi annoncerer hver september efter undervisere og kursusansvarlige.

Skriv til Camilla på ch@hs.dk eller ring på 8111 2010, hvis du har spørgsmål til dine muligheder som frivillig.