Her kan du tilmelde dit barn eller dine børn til humanistisk konfirmation i 2022, hvis de gerne vil deltage på weekendhold for Fyn og Sønderjylland. Tilmeld jer nederst på denne side.

HoldnavnHoldtypeUndervisningsdatoerCeremoni
1Weekend*11.3-13.3 & 22.4-24.414.5

Vi afholder et offentligt infomøde søndag d. 29. august 2021 kl. 14-16 i Danmarksgade 10 D, 5000 Odense C.

Der vil være et infomøde for tilmeldte unge og forældre, søndag d. 14. november 2021 kl. 14-16 på Stige Friskole, Hedelundvej 2, 5270 Odense N.

Undervisningen er med overnatning og foregår på Hasmark Kolonien (Østre Strandvej 305, 5450 Otterup) på de ovennævnte datoer fra fredag kl. 19 til søndag kl. 15. Vi anbefaler, at konfirmanderne i videst muligt omfang deltager i undervisningen på de ovenstående datoer, da det planlagte indhold er vigtigt for konfirmandernes ceremoni. Vi er opmærksomme på, at der kan være andre arrangementer de givne undervisningsdatoer, men det er desværre ikke muligt at flytte på datoerne.

Ceremonien foregår i Magasinet (Farvergården 19, 5000 Odense C) den ovennævnte dato imellem kl. 10.30-13.30. Konfirmander forventes at skulle møde 9.30 til generalprøve. Hver konfirmand kan invitere op til 10 gæster med til ceremonien.

Senest i januar 2022 vil I modtage en infomail med de præcise start- og sluttidspunkter.

Samtykkeerklæring til brug af eventuelle fotos taget på kurserne eller ved ceremonien kan findes her.

Regler for weekenderne kan læses her.

Du kan kontakte din kursusansvarlige via nedenstående mailadresse:

HoldMail
1Konfirmation.fyn@hs.dk

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2021. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.