Her kan du tilmelde dig humanistisk konfirmation i 2023, hvis du gerne vil på weekendhold med overnatning i Aalborg.

Tilmelding foregår via klik på holdets navn nedenfor.

HoldnavnLokation for undervisningUndervisningsdatoerLokation for ceremoniCeremoni
AalborgLejrskolen Lien
Lars Liensvej 48, Hune,
9492 Blokhus
18.–19. marts & 14.–16. april Det Lille Teater i Aalborg Kongres & Kultur Center13. maj
kl. 10.00

Ceremonien finder sted den 13. maj i Det Lille Teater, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Alle konfirmander kan medbringe 10 gæster.

Konfirmander skal møde ca. 2 timer før ceremonien til generalprøve.

I slutningen af januar 2023 får du en informationsmail med de præcise start- og sluttidspunkter og yderligere information om forløbet.

Samtykkeerklæring til brug af eventuelle fotos taget på kurserne eller til ceremoni kan findes her.

Regler for weekenderne kan læses her.

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2022. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, såsom krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.

Venteliste

Er der ikke plads på det konfirmationshold, du gerne vil tilmeldes, kan du skrive dig på vores venteliste. Hvis der kommer ledige pladser på holdene, bliver de tilbudt til personerne, der står på ventelisten til holdene. Bliver der en ledig plads, vil den blive tilbudt til den første på ventelisten, derefter den anden på ventelisten og så fremdeles. Bliver du tilbudt en plads via ventelisten, kontakter vi dig via mail.

Vi undersøger løbende mulighederne for at åbne flere hold, såfremt der er nok interesserede på ventelisten.