Blasfemi og exit fra religion er i fokus for årets Freedom of Thought-rapport.

Af Kirstine Kærn, næstforperson, HS

Den årlige rapport om verdens tilstand for ikke-troende er udkommet. I år har Humanists International valgt at fokusere på to områder, hvor der stadig er udfordringer i en stor del af verden.

Det første område er blasfemi. Selvom der er grund til at fejre, at otte lande – heriblandt Danmark – har afskaffet blasfemilovgivning indenfor de sidste fem år, så er der stadig 69 lande, der straffer blasfemi. Seks af dem har dødsstraf. Flere lande har endda skærpet lovgivningen.

De fleste har hørt om den kristne Asia Bibi fra Pakistan, der efter mange års internationalt pres endelig blev løsladt efter at have fået en hård dom for blasfemi. Pakistan er sammen med Saudi Arabien det land, der mest aktivt anklager landets egne borgere for blasfemi.

Et andet område er apostasi (at forlade ens religion, red.).

Mindst 18 lande har forbud mod apostasi. 12 lande har dødsstraf. Både Brunei og Mauritanien har indenfor de seneste år skærpet straffene for både blasfemi og apostasi.

Brunei har indført dødsstraf for begge dele (de har også dødsstraf for fx utroskab og homoseksualitet). Mauritanien indførte dødsstraf i april 2019.

Det går den forkerte vej

Generelt er der grund til bekymring, fordi det flere steder i verden går den forkerte vej for menneskerettighederne. Stramningerne er især religiøst begrundet.

I Indonesien er der mange højt profilerede blasfemisager. Der bliver slået hårdt ned på demonstranter i Iran, som demonstrerer mod den tvungne brug af Hijab. I Indien er situationen også forværret. Udover blasfemisager ved domstolene har der været flere voldelige angreb mod ikke-troende og religiøse minoriteter begået af hinduer, der er majoritetsreligionen.

Selvom det ikke står lige så slemt til i Europa, er det dog stadig problemer. Der har været tilfælde i fx Spanien og Italien, hvor kunstnere og demonstranter er blevet anklaget for blasfemi indenfor de senere år.

I forbindelse med udgivelsen af dette års rapport udtaler Andrew Copson, præsident for Humanists International, at lovgivning om blasfemi og religiøst frafald ikke bare er uretfærdigt i sig selv, men at det giver en falsk legitimitet til dem, der begår mord og terror i lovens navn.

– Vores rapport viser, at når stater bruger lovgivningen til at rejse tiltaler, så forstærkes problemerne med religiøs ekstremisme. Afskaffelse af lovgivningen må prioriteres, siger han.

Det vil ikke løse alle de andre former for diskrimination mod humanister og andre religiøse og livssynsminoriteter, påpeger han.

– Men det vil være starten på ikke at legitimere den religiøse ekstremisme, der truer mange samfund på store dele af vores planet, siger Andrew Copson.

Danmark ligger lavt

Alle lande rangordnes, og selvom Danmark afskaffede blasfemiparagraffen i 2015, ligger vi ikke særlig højt i den samlede rangering af alle lande i verden.

Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) er sølle nummer 118 ud af 196 lande. Årsagen er, at vores lovgivning ikke er sekulær, at Folkekirken har særstatus – også i vores uddannelsessystem – og at livssyn ikke er ligestillet m.m.

Belgien, Holland og Taiwan deler i år førstepladsen, mens vores nordiske naboer er hhv nummer 8 (Norge), 10 (Sverige), 61 (Island), 127 (Finland).

De tre bundskrabere er Afghanistan, Iran og Saudi Arabien.

FREEDOM OF TOUGHT-RAPPORT

Freedom of Thought-rapporten udarbejdes af Humanists International. Rapporten dokumenterer rettigheder, status og diskrimination mod verdens humanister, ateister og ikke-troende.

Alle lande vurderes ud fra specifikke kriterier indenfor bestemte kategorier. Detaljeret information om, hvordan man er nået frem til vurderingen, kan læses i rapporten under hvert enkelt land.

Du finder rapporten her