Humanistisk Eksistentiel Omsorg

Humanistisk Samfund tilbyder eksistentielle samtaler til syge og pårørende. Ved sygdom kan alle få brug for at tale om livets store spørgsmål, uanset om man er religiøs. Tilbuddet er udviklet efter inspiration fra vores engelske og hollandske søsterorganisationer, hvor humanistisk eksistentiel omsorg er udbredt på hospitaler, i fængsler og i militæret.

Med samtalerne tilbyder vi et frirum, når man har brug for at tænke over sin nuværende situation og det, der er vigtigt i ens liv. Vi kommer ikke med et mål om, at samtalen skal føre til en bestemt konklusion. Der er plads til at være stille og der er ikke noget, der skal nås.

Som samtalepartnere har vi et humanistisk udgangspunkt. Det betyder, at vi tror, der kun er dette ene liv, og at der ikke er højere magter, der griber ind i det. For os er det vigtige, hvordan man som menneske udfolder sit liv, alene og sammen med andre.

Humanistisk Samtalepartner

De humanistiske samtalepartnere er frivillige, som gerne vil bruge nogle timer ugentligt på at hjælpe andre mennesker.

For at blive humanistisk samtalepartner skal man gennemgå en uddannelse, der strækker sig over fem dage, og som afsluttes med en prøve. Uddannelsens indhold er baseret på erfaringerne fra Holland og England og med gæsteundervisere fra vores engelske søsterorganisation.

Ved certificeringen som samtalepartner lægges der vægt på, at man som person er empatisk og lydhør overfor andres følelser og behov. Man skal kunne udvise respekt og etablere tillid og fortrolighed. At man overholder tavshedspligten er en selvfølge.

De humanistiske samtalepartnere samarbejder og yder hinanden støtte efter svære samtaler.

Etablering på hospitaler

De første humanistiske samtalepartnere blev uddannet i 2018. Vi arbejder nu på at etablere de første forsøg med humanistisk eksistentiel omsorg på hospitaler.

Hvis det har interesse, vil vi gerne mødes for at forklare konceptet nærmere. Det er også muligt at kontakte koordinator Ole Wolf på tlf. 28 51 29 59 eller ow@hs.dk.

Du kan se vores folder rettet til hospitalsansatte her.