Adskil kirke og skole!

I Danmark kan man tvinge en folkeskole til – mod dens ønske – at tage hensyn til en religiøs institution. Folkeskolelovens § 53 siger, at konfirmationsforberedelsen skal fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne, og der skal sikres den nødvendige tid indenfor rammerne af ”normal skoletid”.

Det resulterer ofte i, at skolerne stiller skematid til rådighed i enten 7. eller 8. klasse. I 90 % af sognene i Danmark er konfirmationsforberedelsen lagt som en integreret del af skoleskemaet. Oven i købet får timerne mange steder lov til at erstatte den understøttende undervisning.

Oftest ligger konfirmationsforberedelsen i morgentimerne, selv om mange skoler gerne vil have rykket det til om eftermiddagen eller helt ud af skoleskemaet.

Staten skal ikke favorisere en bestemt tro

Staten skal ikke diskret skubbe borgerne i retning af den evangelisk-lutherske kirke. Ved at tillade konfirmationsundervisning i skoletiden signalerer man, at det ”normale” er at blive konfirmeret hos præsten.

Det er ikke rimeligt overfor de mange, der ikke er en del af den evangelisk-lutherske tro, hvad enten de ikke har nogen tro eller har en anden tro.

Færre konfirmeres

Allerede i 1998 var det kun 80 % af en årgang, der blev konfirmeret i den danske folkekirke. I 2016 var andelen faldet til under 70 %. Alligevel skal hele folkeskolen og alle dens elever tilpasse sig bestemte elevers religiøse aktiviteter.

I Humanistisk Samfund mener vi, at det er forkert, at vi har en lovgivning, der sætter særlige hensyn til en religiøs institution over hensynet til den offentlige skole. Det er forkasteligt, at folkeskolerne mod deres vilje skal underlægges en gammel religiøs praksis.

I København har man i flere årtier af praktiske hensyn lagt al konfirmationsforberedelse udenfor skoletiden. Det ligger enten om aftenen eller i udvalgte weekender, for her konfirmeres kun omkring 40 % af hver ungdomsårgang i kirken. Der er oven i købet gode erfaringer med det – både præsterne og eleverne er glade for det. Det er på tide, at resten af skolerne får lov at følge det gode eksempel.