Hvis du vil støtte os, men ikke vil betale med dankort, kan du i stedet indsætte et beløb på vores bankkonto, reg.nr. 8117, konto 0241 169. Skriv “bidrag” og dit navn på indbetalingen. Send samtidig en mail til vores sekretariat, kontakt@hs.dk  hvor du oplyser navn, adresse, cpr-nummer og størrelsen på det beløb, du har indsat.

Hvis du ikke vil oplyse dit cpr-nummer

Hvis du ikke vil oplyse dit cpr-nummer til os, er du velkommen til at lade være. Men det gør ifølge reglerne, at din støtte ikke kan trækkes fra i skat.

Doner arv ved oprettelse af testamente

Du har mulighed for at donere noget eller hele din arv til Humanistisk Samfunds, når du opretter dit testamente. Vi har indgået et samarbejde med den juridiske virksomhed Dokument 24, så du gratis kan oprette et testamente indeholdende donation til os. Se, hvordan du opretter testamentet her.

Arv til foreningen er fritaget for arveafgift

Som følge af Humanistisk Samfunds godkendelse som almennyttig forening, er vi også fritaget for at betale arveafgift i forbindelse med testamentarisk arv. Al arv går således ubeskåret til Humanistisk Samfund. Dokument 24 eller en advokat kan hjælpe med udarbejdelsen af dit testamente.

Hvis din virksomhed vil støtte os

Virksomheder kan også give et støttebidrag. Indsæt et beløb på vores bankkonto, reg.nr. 8117, konto 0241 169. Skriv “bidrag” på indbetalingen. Send samtidig en mail til os på kontakt@hs.dk, hvor du oplyser virksomhedens navn, adresse, cvr-nummer og størrelsen af det beløb, du har indsat.