Hvis du vil støtte os, men ikke vil betale med dankort, kan du i stedet indsætte et beløb på vores bankkonto, reg.nr. 8117, konto 0241 169. Skriv “bidrag” og dit navn på indbetalingen. Send samtidig en mail til vores sekretariat, kontakt@hs.dk  hvor du oplyser navn, adresse, cpr-nummer og størrelsen på det beløb, du har indsat.

Hvis du ikke vil oplyse dit cpr-nummer

Hvis du ikke vil oplyse dit cpr-nummer til os, er du velkommen til at lade være. Men det gør ifølge reglerne, at din støtte ikke kan trækkes fra i skat.

Arv til foreningen er fritaget for arveafgift

Som følge af Humanistisk Samfunds godkendelse som almennyttig forening, er vi også fritaget for at betale arveafgift i forbindelse med testamentarisk arv. Hvis du vil betænke foreningen med en sum, vil det være en god idé at lade en advokat udarbejde testamentet.

Hvis din virksomhed vil støtte os

Virksomheder kan også give et støttebidrag. Indsæt et beløb på vores bankkonto, reg.nr. 8117, konto 0241 169. Skriv “bidrag” på indbetalingen. Send samtidig en mail til os på kontakt@hs.dk, hvor du oplyser virksomhedens navn, adresse, cvr-nummer og størrelsen af det beløb, du har indsat.