Landsmøde lørdag d. 12. marts 2016

Humanistisk Samfund holdt ordinært landsmøde lørdag d. 12. marts 2016 i Aarhus. Det foregik i Allé Huset, Nørre Gade 31, Aarhus i tidsrummer 11.00-17.45.
På landsmødet fremlagde bestyrelsen beretningen om det forgangne år for medlemmerne og præsenterede et nyt forslag til arbejdsprogram til behandling. Der blev også valgt ny landsledelse.

Dagsorden

Landsmødets dagsorden 2016

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Konstatering af mødets lovlighed
3. Fremlæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering.
5. Behandling af forslag til arbejdsprogram
6. Debat om indkomne forslag og afstemning
7. Valg af hovedbestyrelse, højest syv medlemmer, og to suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen lavede en skriftlig beretning over, hvordan året er gået i foreningen. Beretningen blev sendt ud på mail forud for landsmødet og kommer her på hjemmesiden snarest.

Her kan du læse bestyrelsens beretning for 2016

Her kan du læse referatet fra landsmødet 2016

Her kan du læse årsregnskabet for 2015

Tid og sted

Humanistisk Samfunds landsmøde blev afholdt lørdag d. 12. marts klokken 11.00-1745 i Aarhus på adressen Allé Huset, Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C.

Nyt arbejdsprogram

Humanistisk Samfunds sidste femårige arbejdsprogram blev vedtaget i 2011 for perioden 2011 – 2015. Hovedbestyrelsen har udarbejdet et forslag til nyt arbejdsprogram for perioden 2016 – 2020. Det er sket efter en åben proces, hvor der er blevet holdt en række åbne møder i alle vores lokalforeninger. Arbejdsprogrammet blev behandlet under pkt. 5 på dagsordenen. Her kan du læse udkastet til det nye arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet hænger naturligvis tæt sammen med foreningens værdigrundlag og vedtægter.

Her kan læse mere om, hvordan det gik til landsmødet 2016

Læs referater, beretninger og årsregnskaber for tidligere år her