Aktuelle begivenheder:

27.9.18 kl. 19 til 21, medlemsarrangement i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.
Tema: “Humanistisk Samfunds ceremonier”.

31.10.18 kl. 19 – 21, medlemsarrangement i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø
Oplæg ved Kim Escherich, IT specialist og tilsluttet Fremvirke og Nordic Bildung. Få en bedre forståelse for, hvordan de sociale medier og digitale platforme fungerer:
Hvad vi skal være opmærksomme på, og hvordan vores børn – og ikke mindst – vi selv kan gebærde os her med dannelsen i behold.

 

Lokalforeningen i Hovedstadsområdet afholder møder i Østerbrohuset, Aarhusgade 103, som ligger lige ved Nordhavn Station. Se opslag om om de aktuelle aktiviteter i kalenderen på forsiden af hjemmesiden. Lokalforeningen har ikke snævre geografiske grænser, og alle medlemmer og interesserede er velkomne til at deltage i lokalafdelingens arrangementer.

Debatgruppen: Vi mødes i Østerbrohuset oppe på 1. sal torsdag i ulige uger fra kl. 15-17 året rundt – undtagen på helligdage og i juni og juli. Alle er meget velkomne til at dukke op. Vi er som oftest 5-8 deltagere – ikke nødvendigvis de samme – som debatterer et eller flere etiske dilemmaer, som vi er stødt på siden sidst. Trods vores fælles udgangspunkt som medlemmer af Humanistisk Samfund er vi sjældent enige, men det er jo netop det givende. Det foregår ganske uformelt uden ordstyrer eller konMidsommer 2016-1klusioner. Kom og vær med!

Sociale arrangementer: Vi fejrer hvert år de to solhverv, vintersolhvervet når det er mørkest, og sommersolhvervet der som regel falder sammen med den internationale humanistdag 21. juni.Nogle gange laver vi desuden andre sociale arrangementer. Se efter dem i kalenderen.

Diskussioner: Vi afholder i foråret og i efteråret flere åbne møder for medlemmer og andre interesserede med aktuelle emner til debat. Formen kan være at en oplægsholder fortæller om sit emne, og der derefter er fælles debat. Vi prøver også nogle gange med samtalesaloner, hvor der ikke er oplæg, men hvor alle bidrager med deres egne erfaringer. Her diskuteres ofte etiske og samfundsmæssige emner. Se i kalenderen for næste arrangement.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i HS Hovedstaden 17/18:

  • Kelvin Nielsen, forperson
  • Julie Thorup, næstforperson
  • Maria Evert Riveros
  • Lone Haudrum
  • Alice Gielfeldt

Suppleanter: Jørgen Kofoed-Sørensen og Jørgen Oldenburg

Vedtægter

Her kan du læse lokalforeningens vedtægter, som sidst er revideret og efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen i 2016.

Følg dette link: HS-Hovedstaden vedtægter 2016

Kontakt

Kelvin Nielsen, formand i lokalforeningen. tlf. 30 50 11 82 kn@hs.dk