– et forslag til, hvad man som pårørende kan gøre

En urnenedsættelse er i en dansk sammenhæng ofte noget, som den allernærmeste familie selv står for. Man kan godt få kirkegården eller skovbegravelsen til at sætte urnen ned anonymt, men de fleste vil gerne være sammen om dette. Her er nogle forslag til, hvad man kan gøre, for at skabe et smukt, værdigt og personligt ritual, som passer til afdøde og til de nærmeste.

 • Urnen udleveres normalt fra krematoriet eller af bedemanden.
 • Der aftales tid for nedsættelsen af urnen med den begravelsesplads, hvor den skal nedsættes.
 • Planlæg inden, hvem af jer, der har hvad med, og i hvilken rækkefølge I vil gøre tingene. Vælg en af jer, der står for ceremonien.
 • I kan altid improvisere, men det er ofte godt at lægge blomster efter ord og musik. Det føles rigtigt. Hav god tid, så I bruger passende tid på denne ceremoni.
 • Inddrag gerne børn og unge, så de ikke kun ser på, men også gør noget ved denne ceremoni.
 • Inddrag enke eller enkemand, hvis de magter det.

Tre gode ting at have med til en sådan ceremoni er en tekst at læse, noget musik eller sang og blomster i en eller anden form:   

Forslag til tekst og ord

 • Den af jer, der står for ceremonien, siger nogle ord som indledning og afslutning, så alle er trygge ved, hvad der sker og hvad de skal gøre.
 • Man kan genbruge et digt fra bisættelsen, men ofte giver det mening at have et andet digt her, som også passer på afdøde. Få eventuelt inspiration fra bibliotekets digtsamlinger eller nettet.
 • Se også forslag til digte nederst i dette dokument.

 • Genbrug musik fra selve bisættelsen. Det skaber forbindelse til den fælles erfaring fra den dag.
 • Afspil fra en mobil, en ghettoblaster eller hvis en kan spille på instrument, er det igen smukt.
 • Hav teksthæftet med fra bisættelsen. Syng en af sangene igen, eller eventuelt kun første og sidste vers.
 • Afspil musik instrumentalt, som var fællessang ved bisættelsen.

Forslag til musik og sang

 • Genbrug musik fra selve bisættelsen. Det skaber forbindelse til den fælles erfaring fra den dag.
 • Afspil fra en mobil, en ghettoblaster eller hvis en kan spille på instrument, er det igen smukt.
 • Hav teksthæftet med fra bisættelsen. Syng en af sangene igen, eller eventuelt kun første og sidste vers.
 • Afspil musik instrumentalt, som var fællessang ved bisættelsen. 

Forslag til blomster

 • Tag blomster med og giv hver deltager en blomst. Giv alle tid til at lægge blomsten ned i eget tempo, som noget af det sidste I gør.
 • Tag en smuk krukke og fyld den med rosenblade. Lad alle tage nogle blade at drysse ned oven på urnen, efter den er sat ned i jorden. Giv folk tid til at gøre det i deres eget tempo.
 • Hav afklippede blomsterhoveder med. Lad alle lægge nogle af dem hen over jorden, når urnen er tilkastet af graveren. Lad alle stå samlet en tid, inden I forlader gravstedet.

Efter ceremonien

Sørg gerne for, at der er noget mad og drikke at samles om bagefter. Det giver gerne anledning til at tale om den døde, men også til at komme ud af følelserne fra ceremonien.

 

Eksempler på digte

Ambrosius Stub: Det menneskelige livs løb • (Stub: 1705-58)

Fødes, græde, svøbes, ammes

Vugges, tumles, bæres, gå,

Glædes og i tvang annammes

Lege, vokse, tanker få.

Elske, bejle, giftes, aves,

Immer halte ved et håb.

Ældes, svækkes, dø, begraves:

Det er alt vort levneds løb.

(nutidig retskrivning)

 

Fødes, græde, vugges, ammes

Lege, vokse, gå og stå,

Lytte, lære og opflammes,

Prøve, snuble, tanker få.

Elske, bejle, hærdes, garves,

Sejre, hylde livets svøb.

Ældes, svækkes, dø, begraves:

Det er alt vort levneds løb.

(Tillempet, Ole Morten Nygård, 2014)

 

 

Halfdan Rasmussen: Af jord er du kommet

Digtet er underlagt ophavsretsloven, men find det fx på et bibliotek.

Den findes bl.a. i digtsamlingen ‘Fremtiden er forbi’ fra 1985 og i digtsamlingen ‘Halfdans digte’ fra 2004.