Sekulære i samråd i Folketingets kirkeudvalg

Den 1. februar var Humanistisk Samfund i samråd med Folketingets kirkeudvalg. Baggrunden er det arbejde der har været for at se på Folkekirkens økonomi, og det ganske utilfredsstillende svar, som kirkeministeren er kommet med i første omgang.

Forkvinde Lone Ree Milkær og talsmand Ole Wolf havde nogle bemærkninger til kirkeministeriets svar på folketingets spørgsmål til folkekirkens økonomi.

Humanistisk Samfund interesserer sig for folkekirkens økonomi, fordi:

  • HS arbejder politisk for ligestilling af alle tros- og livssyn i Danmark og deraf følgende adskillelse af kirke og stat.
  • HS ønsker en bred og kvalificeret debat om livssyn – religiøse som ikke-religiøse – i det moderne sekulære demokrati.

I samrådet fremlagde forkvinden og talspersonen den generelle kritik af beregningsmetoderne for at vurdere Folkekirkens økonomi og hvilke offentlige opgaver Folkekirken varetager. Det gælder økonomien om fx bevaring af bygninger, driften af kirkegårde, varetagelse af civilregistreringen og andre former for statstilskud til Folkekirken.

Skal man have en kvalificeret debat i Danmark om hvilke opgaver Folkekirken varetager og for hvilken økonomi, må beregningerne være klare og gennemskuelige.

Lone Ree Milkær udenfor kirkeudvalgets møderum.

Du kan læse hele dokumentet, som kirkeudvalget fik, ved at følge dette link herunder:

Kommentar til kirkeministeriets besvarelse – 2017-01-26