Støt Humanistisk Samfund

Det er vigtigt for Humanistisk Samfund at være godkendt som almennyttig forening, fordi det giver donatorer ret til at trække deres bidrag fra i skat. SKAT har skærpet reglerne for godkendelsen, så vi nu hvert år skal have mindst 100 donatorer, som giver mindst 200 kr. hver i frivilligt bidrag til foreningen. Den bedste måde,…