TEDx: “Believe”

Da TEDx under titlen ”Believe” blev afholdt d. 7. februar i København, var Humanistisk Samfund med som sponsor. Vi afholdt to workshops: ”Nye ceremonier” og ”Vote for your quote”. Under den førstnævnte, lagde vi op til at diskutere det overordnede formål med at afholde ceremonier – og i den forbindelse, kunne folk komme med forslag…