Positivt møde med kirkeudvalget

Den 10. januar 2019 deltog jeg i et temamøde med folketingets kirkeudvalg. Mødet handlede om en eventuel definition af livssyn i dansk lovgivning. Det var ikke et forpligtende møde af nogen som helst art, men en lejlighed for kirkeudvalget til at diskutere en problemstilling, som optager dem. Det var et utroligt positivt møde, hvor der deltog…