Humanistisk Samfunds vedtægter beskriver i § 13 foreningens afhængighed af frivilliges bidrag til de aktiviteter, HS udfører og anfører her, at foreningens frivilligpolitik beskrives og synliggøres for at understøtte dette arbejde.

I) Overblik, tilgængelighed og frivillige opgaver i HS

  1. Vejledning for frivillige.

Frivillige indgår overalt i HS’ organisatoriske arbejde til stor gavn for HS. Med henblik på at øge tilgængeligheden og kontaktmulighederne for kommende frivillige, udarbejder HS en vejledning, der beskriver forskellige former for frivilligt arbejde samt hvor og hvordan man henvender sig og gør opmærksom på sine interesser for deltagelse.

  1. Database over frivillige

HS udarbejder database over frivillige, med angivelse af navn og bopæl samt interesseområder.

  1. Sikkerhed og etik
  • HS sørger for behørig forsikringsmæssig beskyttelse af frivillige i forbindelse med deres frivillige arbejde, ligesom frivillige modsvarende underlægger sig gældende regler i forbindelse med arbejdet med socialt og kulturelt arbejde med unge – herunder særligt børneattest.

II) Aktiviteter og tilbud for frivillige – Frivilligpleje

  1. Årsseminar for frivillige HS afholder mindst et årligt arrangement, hvor hovedemnet omhandler frivillige og frivilliges arbejde.
  1. Befordring, bespisning, uddannelsestilbud m.v.

HS har en vifte af muligheder for at kvittere for frivilligt arbejde og således også anerkende vigtigheden og nødvendigheden af det overfor de enkelte implicerede:

  • Befordrings- og rejsetilskud, bespisning og dækning af nødvendige omkostninger i forbindelse med aktiviteten efter gældende regler. Se gældende regler her.
  • Tildeling af vidensmæssige og kulturelle aktiviteter – herunder kurser og lign. med henblik på dygtiggørelse. HS udsteder efter nærmere retningslinjer bekræftelse på frivilligdeltagelse til anvendelse i CV. mv.

Godkendt af Hovedbestyrelsen d. 29/10/2017.

Beslægtede politikker

Humanistisk Samfunds honorarpolitik 2022

Humanistisk Samfunds refusionsregler (refusionsskema vedhæftet i pdf)