Humanistforening tager kampen mod blasfemilove i FN

British Humanist Association (BHA) – Humanistisk Samfunds engelske søsterorganisation – opfordrede fornylig medlemsstater af menneskerettighedsrådet til at ophæve deres blasfemilove. Opfordringen var især møntet på medlemslande, der historisk har været dårlige til at leve op til menneskerettighederne. FN’s menneskerettighedsråd har på nuværende tidspunkt fire medlemslande, hvor ikke-tro bliver straffet med dødsstraf. BHA’s udsending kaldte det…

Humanister i nordisk samarbejde

“Vi har en lang tradition for at samarbejde i Norden og det bør vi også gøre blandt humanister.” Sådan bød Tom Hedalen, styreleder i Human-etisk Forbund, velkommen til det første fælles nordiske humanistmøde i Oslo. I fremtiden er vi ikke bare fem lande, der hver for sig arbejder for at fremme den sekulære humanisme, men…

Mere medmenneskelighed – Mere tillid

I forbindelse med terrorattentaterne i København har Humanistisk Samfunds formand og næstformand skrevet et indlæg til det norske Fritanke.no. Her kan du læse teksten. Mere Medmenneskelighed – Mere tillid I Danmark baserer vi vores sameksistens på tillid. I vores samfund stoler vi på hinanden. Vi har ikke metaldetektorer i virksomheder og på skoler, fordi vi…

Afskaf blasfemiparagraffen

Efter de tragiske myrderier i Paris og debatten om ytringsfriheden bør Folketinget afskaffe § 140 i Straffeloven, populært kaldet ”blasfemiparagraffen”. Ikke fordi man skal opfordre til had, spot eller forhånelse, men fordi man skal ligestille alle hadefulde udsagn, uanset hvorfor de ytres. Det er lige krænkende om man hånes på grund af sin race, sin hudfarve,…

Samtale med Anders Stjernholm

“Læderbøller, konspirationer og sekulær filosofi og komik. Det forkælede i at debattere, når man har ret.” – Anders Stjernholm Vi fra Kafé Mensch fik en længere snak med Anders Stjernholm, der også er talsmand for Ateistisk Selskab. Vi fra Kafé Mensch er Mads Ahola og Kasper Gade, og vi optager til tider hyggelige samtaler, hvor…

Samtale med Lars Aslan Rasmussen

Vi fra Kafé Mensch mødte Lars Aslan Rasmussen til en snak om religion og debatten om religion i det offentlige rum. Lars Aslan er ateist og medlem af københavns borgerrepræsentation (S), hvor han arbejder for at kommunen skal føre en mere sekulariseret politik. Vi mødtes med Lars for at høre mere om hans arbejde i…

75% ønsker civilregistrering hos kommunen

Torsdag den 20. november blev der afholdt en lille konference på Københavns Rådhus om civilregistreringen i Danmark. Civilregistrering handler om at registrere alle nyfødte, om de fulde navne med gyldig staveform, om slægtsforhold som forældre, søskende og børn, om navneændringer fx ved dåb, vielser eller af anden grund og så registreringen af dødsfald. Siden Christian…

Støt Humanistisk Samfund

Det er vigtigt for Humanistisk Samfund at være godkendt som almennyttig forening, fordi det giver donatorer ret til at trække deres bidrag fra i skat. SKAT har skærpet reglerne for godkendelsen, så vi nu hvert år skal have mindst 100 donatorer, som giver mindst 200 kr. hver i frivilligt bidrag til foreningen. Den bedste måde,…

Religiøse dilemmaer i skolen

Er det i orden, at en censor af religiøse grunde ikke vil give hånd til kvinder? Er det i orden, at en skole går til juleafslutning i den lokale sognekirke? Skal skolen tage særlige hensyn til religiøse minoriteter? Og må der overhovedet være religiøse symboler i skolen? Der er udgivet en ny bog om, hvordan…