Norge afskaffer blasfemiparagraf

5. maj hastefjernede et flertal i Stortinget blasfemiparagraffen fra den norske straffelov, skriver flere danske og norske medier, hvor forslaget blev førstebehandlet. Det blev allerede i 2005 vedtaget, at paragraffen skulle sløjfes som en del af en ny straffelov, men den nye straffelov er endnu ikke trådt i kraft på grund af it-problemer hos landets…

I foretræde for Kirkeudvalget

Humanistisk Samfund skal i foretræde for Folketingets kirkeudvalg d. 6. maj 2015. Det skyldes, at Enhedslisten har fremsat forslag om, at registreringen af fødsler og dødsfald skal flyttes fra Folkekirken til staten. Det støtter Humanistisk Samfund, fordi vi ikke mener, at staten skal overlade samfundsopgaver som civilregistreringen til et bestemt trossamfund. Det er en af…

Humanistforening tager kampen mod blasfemilove i FN

British Humanist Association (BHA) – Humanistisk Samfunds engelske søsterorganisation – opfordrede fornylig medlemsstater af menneskerettighedsrådet til at ophæve deres blasfemilove. Opfordringen var især møntet på medlemslande, der historisk har været dårlige til at leve op til menneskerettighederne. FN’s menneskerettighedsråd har på nuværende tidspunkt fire medlemslande, hvor ikke-tro bliver straffet med dødsstraf. BHA’s udsending kaldte det…

Humanister i nordisk samarbejde

“Vi har en lang tradition for at samarbejde i Norden og det bør vi også gøre blandt humanister.” Sådan bød Tom Hedalen, styreleder i Human-etisk Forbund, velkommen til det første fælles nordiske humanistmøde i Oslo. I fremtiden er vi ikke bare fem lande, der hver for sig arbejder for at fremme den sekulære humanisme, men…

Mere medmenneskelighed – Mere tillid

I forbindelse med terrorattentaterne i København har Humanistisk Samfunds formand og næstformand skrevet et indlæg til det norske Fritanke.no. Her kan du læse teksten. Mere Medmenneskelighed – Mere tillid I Danmark baserer vi vores sameksistens på tillid. I vores samfund stoler vi på hinanden. Vi har ikke metaldetektorer i virksomheder og på skoler, fordi vi…

Afskaf blasfemiparagraffen

Efter de tragiske myrderier i Paris og debatten om ytringsfriheden bør Folketinget afskaffe § 140 i Straffeloven, populært kaldet ”blasfemiparagraffen”. Ikke fordi man skal opfordre til had, spot eller forhånelse, men fordi man skal ligestille alle hadefulde udsagn, uanset hvorfor de ytres. Det er lige krænkende om man hånes på grund af sin race, sin hudfarve,…

Samtale med Anders Stjernholm

“Læderbøller, konspirationer og sekulær filosofi og komik. Det forkælede i at debattere, når man har ret.” – Anders Stjernholm Vi fra Kafé Mensch fik en længere snak med Anders Stjernholm, der også er talsmand for Ateistisk Selskab. Vi fra Kafé Mensch er Mads Ahola og Kasper Gade, og vi optager til tider hyggelige samtaler, hvor…

Samtale med Lars Aslan Rasmussen

Vi fra Kafé Mensch mødte Lars Aslan Rasmussen til en snak om religion og debatten om religion i det offentlige rum. Lars Aslan er ateist og medlem af københavns borgerrepræsentation (S), hvor han arbejder for at kommunen skal føre en mere sekulariseret politik. Vi mødtes med Lars for at høre mere om hans arbejde i…