Fotograf: Anders Hviid

Den 4. oktober 2017 fremsatte regeringen ”Forslag til lov om trossamfund udenfor Folkekirken” – med nummeret L19. Man har savnet en lov, der klart fastslår, hvad der skal til for at blive anerkendt som trossamfund, hvilke privilegier, det giver, og hvordan man kan miste anerkendelsen igen.

For Humanistisk Samfund er det store problem ved forslaget, at det kun omhandler trossamfund, ikke livssynssamfund. Lovforslaget kommer med en klar definition af, hvad trossamfund er: ”Ved trossamfund forstås i denne lov et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer”.

Dermed vil det fortsat kun være trossamfund, der kan foretage vielser med juridisk gyldighed. Vi synes, det er naturligt, at man gerne vil fejre et bryllup ved en højtidelig ceremoni, hvor ens livssyn kommer til udtryk. I stedet for på et rådhus, hvor et bryllup kan være overstået på få sekunder.

Men hvorfor skal det kun kunne ske med juridisk gyldighed, hvis man har et livssyn, der omfatter magter, der ”står over mennesker og naturlove”? Hvorfor skal et livssyn med overnaturlige magter stemples som finere end vores?

Foretræde for Kirkeudvalget

Vi har haft foretræde for Folketingets Kirkeudvalg og fremlagt vores holdning til lovforslaget. Samtidig fremsendte vi et papir med vores argumenter for ligestilling.

For det første har vi forklaret, at vores ceremonier har et særligt, humanistisk, livssyn. Når det gælder bryllup blandt betydningen af ligestilling og ligeværd. Gensidig respekt for hinandens egenart og frihed. At et parforhold er baseret på kærlighed og er en mulighed for, at man kan udfolde sig både hver for sig og sammen.

For det andet er ligestilling af livssynssamfund og trossamfund ikke blot fornuftigt – det er en menneskeret. FN’s daværende ”Special Rapporteur on freedom of religion and belief”, Heiner Bielefeldt, aflagde i 2016 et besøg i Danmark for at undersøge, hvordan vi håndterer tro og livssyn. I en efterfølgende rapport gjorde han tydeligt opmærksom på, at staten i henhold til menneskerettighederne ikke må behandle vores livssyn anderledes end trossamfund.

For det tredje har vi fastslået, at denne opfattelse af tingene da også gælder i andre lande. I dag kan livssynssamfund i bl.a. Norge, Island, Skotland og Nordirland foretage vielser.

Henvendelse til Folketingets Kirkeudvalg kan ses på Folketingets hjemmeside.

Næste skridt

I november måned skrider lovarbejdet fremad. Ministeren svarer på de stillede spørgsmål. Der er forhandlinger mellem kirkeordførerne, som i nødvendigt omfang inddrager deres respektive folketingsgrupper. Vi arbejder på at påvirke lovarbejdet.