Begravelseslokaler

Rammerne er vide for, hvor en humanistisk begravelse kan foregå.

Lokaliteten skal dog gerne understøtte værdigheden og højtideligheden ved begravelsen. Desuden skal der være plads til alle – helst siddepladser – og god akustik, så alle kan høre, hvad der bliver sagt.

Ved en humanistisk – og ikke-religiøs – begravelse kan det være stødende, hvis der er religiøse billeder eller symboler.

Velegnede ceremonirum helt uden religiøs udsmykning er der desværre endnu ikke så mange af i Danmark.

Det er de pårørende, der vælger hvor ceremonien skal foregå. For nogle er det oplagt hvor det skal være, eller den afdøde har måske selv udtrykt et ønske om en lokalitet.

Hvis det er muligt, bør man undgå lokaler med larm eller lugt, og uvedkommende skal ikke pludselig kunne komme ind.

De fleste humanistiske begravelser har fundet sted i kapeller, herunder sygehuskapeller. Men vi har også stået for begravelser eller mindehøjtideligheder i andre lokaler, f.eks. i en riddersal, i et telt, på en gårdsplads, i et lokale på et museum og i et musikhus.

Forslag til lokaler til en ceremoni

Her er forslag til lokaler med kommentarer til, hvad man skal have fokus på ved valg af ceremonirum til begravelsen.

Der er markeret + ved fordele og ÷ ved ulemper. betyder et råd.

+ Byens kommunale kapeller er for mange det bedste lokale.

+ I mange af landets kommunale kapeller er det muligt at tage religiøse billeder ned, fx kors, eller tildække dem. Det ved den lokale bedemand som regel.

÷ Der kan være religiøse skriftsteder, som man ikke kan fjerne.

•  Se på kommunens hjemmeside, hvor der er kapeller i din kommune.

+ Hvis personen døde på et hospital, kan det opleves som en logisk følge af hospitalsopholdet, at bisættelsen foregår herfra.

+ Visse sygehuskapeller tillader alle borgere at bruge deres kapel. Spørg lokalt.

÷ Der skal forhandles med sygehuskapellet, hvis afdøde ikke har været patient på hospitalet.

+ Det er smukt at begravelsen foregår i de omgivelser, hvor den afdøde levede sit liv.

+ Døden opleves som en del af livet, når begravelsen foregår i hjemmet.

+ Det er en fordel, at ceremonien kan gå direkte over i gravkaffe uden at skulle skifte lokale.

÷ Det kan være svært at få plads og stole nok til alle.

•  Det kan være svært for alle at se dem der taler.

+ Naturen er direkte til stede under begravelsen.

+ Hvis afdøde levede meget af sit liv i naturen, kan dette være yderst smukt.

+ Alle er tættere i kontakt med vejr og vind ved en udendørs begravelse.

÷ Vejret er ustabilt i Danmark.

÷ Det kan være svært at høre nogen tale eller synge udendørs.

+ Visse beboerhuse har lokaler der er gode til mange mennesker.

+ Der er ofte mulighed for gravkaffe i forbindelse med bisættelsen i et beboerhus.

  Vær opmærksom på, at uvedkommende ikke kommer ind under ceremonien.

  Vær opmærksomme på, at der ikke kommer lugt ind fra madlavning eller kaffebrygning under ceremonien, da det virker forstyrrende.

•  Vær opmærksomme på, at alle gerne skal kunne se det samme, så de føler sig som lige deltagere.

+ Forsamlingshuse har ofte lokaler til mange mennesker.

+ Der er mulighed for gravkaffe i forbindelse med bisættelsen.

•  Vær opmærksomme på, at der ikke kommer lugt ind fra madlavning eller kaffebrygning under ceremonien.

+ Mange sportsklubber ligger smukt omgivet af natur.

+ Kan være særligt gode, hvis afdøde eller familien har tilknytning til klubben/foreningen.

÷ Der kan være anden aktivitet samtidig.

•  Undgå lugt fra madlavning under ceremonien og at andre ikke kommer ind under ceremonien.

+ Ligger ofte centralt i byerne, så det er let at komme til.

+ Der er ofte plads til mange.

÷ Det væsentlige er at tjekke, at der ikke er andre arrangementer samtidig.

+ Kan være et godt sted, hvis der er en forbindelse mellem afdøde og stedet.

+ Ceremonien kan gå direkte over i gravkaffe.

÷ Pas på lugt fra madlavning under ceremonien.