Praktiske forhold

Sådan arrangeres en humanistisk begravelse

Som pårørende, der skal stå for begravelsen, kontakter du hurtigst muligt Humanistisk Samfund. Derefter bliver du ringet op af en ceremonileder, og I aftaler nærmere omkring tid og sted for ceremonien og for en samtale af et par timers varighed. Der må gerne deltage flere pårørende ved samtalen, hvor I fortæller ceremonilederen om den afdøde. I løbet af samtalen aftaler I detaljerne for, hvordan ceremonien skal forløbe.

Ønsker du at bestille en humanistisk begravelse, så find den aktuelle koordinator på linket her under “Pris og praktisk”.

Ceremonilederne i Humanistisk Samfund har gennem deres uddannelse lært, hvordan man kan tilrettelægge en ceremoni som et smukt, værdigt og afrundet forløb. Samtidig kan ceremonilederen bistå med forslag til, hvilke musikstykker, sange og digte, der kan være velegnede. Ceremonilederne certificeres for to år ad gangen.

Sange og musik

Sange og musik er velegnet til at sætte stemningen, også ved en begravelse. Både når man ankommer, undervejs i ceremonien og ved afslutningen. Musik stemmer sindet anderledes end det talte ord, og musikken kan forstås af både børn og voksne.

Mange ønsker at synge sammen under ceremonien for at fremhæve fællesskabsfølelsen. Det kan enten være nogle sange, som afdøde holdt meget af, eller nogle som de pårørende forbinder med dette menneske. Vores erfaring er, at de tilstedeværende har svært ved at synge højt nok. Både fordi de er kede af det, og fordi de måske ikke synger så højt, som de tror. Derfor anbefaler vi, at familien har en forsanger med ved ceremonien. Det kan være en fra familien, fra omgangskredsen eller professionelle sangere. Den lokale bedemand kender normalt til lokale forsangere.

Nogle vil gerne have musikere med, andre bruger indspillet musik. De pårørende skal altid tjekke, hvilke afspilningsmuligheder der er i lokalet, eller sørge for at bedemanden gør det.

Talen over den afdøde

Ved samtalen med ceremonilederen taler I med ceremonilederen om den afdødes liv og levned. Derefter skriver ceremonilederen en tale om afdøde. I får som pårørende talen til godkendelse inden begravelsen. Der vil altid være endnu en ceremonileder tilknyttet i processen, så I som pårørende er sikret, at der er én, der kan træde til, hvis behovet opstår.

Samarbejde med bedemænd

Humanistisk Samfund udfører ikke selv bedemandsarbejde, men ceremonilederen arbejder sammen med den bedemand, som de pårørende har valgt. Vi har også begravelser og bisættelser, hvor familien står for det meste af det traditionelle bedemandsarbejde. Som forening anbefaler vi ingen konkrete bedemænd. Men ceremonilederen må godt anbefale en bedemand ved samtalen med familien, hvis hun eller han har gode erfaringer med et bedemandsfirma eller en person i det aktuelle område.